CIÈNCIES NATURALS 2 ESO

This category contains 20 posts

Bastida didáctica per a ensenyar i avaluar problemes de física

Com a part d’un projecte d’autoregulació dels aprenentatges, s’ha desenvolupat conjuntament amb alumnes de 2 ESO aquesta bastida didáctica per a problemes de física. En un primer apartat, una base d’orientació indica el procés que cal seguir per a resoldre correctament el problema. A la segona, criteris d’avaluació segons el tipus d’errors que es cometin … Continua llegint

Cyborg: neurobiologia i biomedicina del futur

Cyborg (https://sites.google.com/a/xtec.cat/cyborg/) és una activitat similar a una WebQuest, que al llarg de diverses etapes apropa l’alumnat al funcionament del cervell i el sistema nerviós, mentre resol un repte futurista: la creació d’un Cyborg per a millorar la mobilitat d’un ferit d’accident. L’activitat, que vaig crear originalment per a 2 d’ESO, també pot usar-se a … Continua llegint

Mistery Boxes, indagació sobre magnituds i unitats

Activitat de laboratori, de tres sessions, per a fer que l’alumnat indagui sobre magnituds i unitats, i al mateix temps, millori la seva percepció de la naturalesa de la ciència. Es tracta de construir cinc caixes idèntiques amb un objecte desconegut a l’interior i que l’alumnat n’hagi de descobrir tot el que pugui sense obrir … Continua llegint

GeaTours, Geologia, TICs i metaaprenentatge

Comparteixo amb vosaltres l’activitat GeaTours que he desenvolupat i aplicat amb els meus alumnes de 2 ESO. L’activitat (en format similar a les WebQuest) s’articula al voltant de la creació d’un tríptic publicitari per a un viatge geològic. Els alumnes treballen cooperativament en grups d’experts usant diverses eines TIC i desenvolupant diverses habilitats per a … Continua llegint

Scaffold per a analitzar els resultats dels exàmens

Després de la correcció de l’examen, es dóna a l’alumne aquesta fitxa perquè analitzi quin tipus d’error ha fet a cada pregunta, i les possibles causes, oferint propostes de millora. L’alumne identifica per a cada pregunta (columna) quins són els errors i els marca (creueta). En acabat, identifica les possibles accions a emprendre per a millorar … Continua llegint

Mega mapa conceptual

Activitat final de síntesi en la que es demana als alumnes que construeixin un mapa conceptual gegant amb termes de totes les temàtiques que hem tocat. S’articula com un joc: cada alumne té un nombre determinat de termes, i els pot afegir al mapa només si aconsegueix establir una relació amb els termes que ja … Continua llegint

Examen Geodinàmica interna

Volcans, plecs, falles i tectònica, tres nivells d’atenció a la diversitat. Obrir per descarregar: Examen Geodinàmica interna

Llistat exercicis autocorregibles calor i temperatura

Diversos problemes, incloent canvis d’unitats i problemes de calor específic amb la resposta, per a poder-se autocorregir. Obrir per a Descarregar: Llistat exercicis calori temperatura

Indagant la Llei de Hooke

Pràctica d’indagació estructurada en la que els alumnes han de deduir la llei de Hooke mitjançant investigacions enlloc de comprovar-la. Obrir per a descarregar: DinàmicaHooke2

Examen Geodinàmica externa, tres nivells i indagació

Examen sobre geodinàmica externa, incloent tres nivells d’atenció a la diversitat i diverses tipologies d’exercicis, incloent preguntes d’indagació i anàlisi de perfils topogràfics. Obrir per a descarregar ExamenGEOEXT

Examen de Nutrició Vegetal i Animal, tres nivells

Examen amb tres nivells d’atenció a la diversitat. Obrir per a descarregar: ExamenNutricio

Llistat d’exercicis de factors de conversió

Exercicis senzills i convencionals per prendre fluïdesa en el canvi d’unitats. Obrir per a descarregar: llistatfactors

Més controls d’energia

Control sobre energia, treball i potència, treball amb diverses unitats, i diversos problemes tocant el principi de conservació de l’energia. Obrir per a Descarregar: Control energia

Més exàmens de Cinemàtica

Molt orientats a la interpretació de gràfics, ja que és un punt d’entrada més fàcil per l’alumnat a la temàtica. Obrir per a descarregar: ControlCinematica

Examen global cinemàtica i dinàmica

Es corresponen als continguts de cinemàtica i dinàmica de 2 ESO , molt ampliats. Examen amb tres nivells de diversitat, incloent suma de forces, gràfics i problemes. Obrir per a descarregar: ExamenCinematicaDinamica

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 22 other followers

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.