.
General

La investigación educativa como herramienta de formación del profesorado

Publicat per Graó, amb el títol: La investigación educativa como herramienta de formación del profesorado. Reflexión y experiencias de investigación educativa. de F Imbernón (coord). M.J. Alonso, M. Arandia, I. Cases, G.Cordero, J. Fernández, A. Revenga, P. Ruiz de Gauna.

Una voluntat travessa aquesta obra: la de trencar el mur que separa la investigació de la praxis, i fomentar un camí creïble cap a la professionalització del professorat mitjançant la seva implicació en la innovació, la investigació-acció i la reflexió sobre la seva pròpia pràctica.

El llibre (amb abundants referències de fons) parteix d’una revisió dels diferents enfocs de la investigació educativa i posa de manifest les dificultats que han trobat les aproximacions positivistes, en què la generació de propostes normatives no troba la complicitat del professorat. En canvi, els enfocs centrats en la interpretació i l’anàlisi crític permeten (i exigeixen) la implicació del professorat en les investigacions, generen propostes contextualitzades que responen a les necessitats i són promotores del canvi educatiu i social. Això implica unes determinades tècniques i metodologies, que són il·lustrades mitjançant la presentació de diversos casos en la segona part del llibre i que aprofundeixen en els rols del professorat i els investigadors educatius, els diferents sabers tècnics i pràctics, les estratègies d’anàlisi de les dades, la categorització de les observacions i les diferents fases de la investigació.

Els autors d’aquest llibre, professors i investigadors de diverses universitats i especialitats, defensen un model investigador espiral i concèntric, que focalitza gradualment l’objecte de la investigació i dialoga amb els participants. Aquest llibre és especialment recomanable per als professionals de la investigació educativa i els responsables de formació de professorat que es sentin interpel·lats per la frase de l’epíleg “¿Existe alguna posibilidad de que las conclusiones de la investigación tengan algún efecto sobre la práctica?”. Existeix.

Aquesta recensió s’ha publicat a  Aula a: Aula de Innovación Educativa (2012), 213-214 pàg 91.

Anuncis

Debats

Els comentaris estan tancats.

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2.218 other followers

Anuncis
%d bloggers like this: