.
General

Dinámicas colaborativas en el trabajo del profesorado.

Publicat per Graó, amb el títol complet: Dinámicas colaborativas en el trabajo del profesorado. El paso del yo al nosotros. S. Antúnez, J. Bonals, CEIP SEAT Infantil, R.Cerdà, F.J. Fernández-Álvarez, T. Mauri, A. Muñoz, A. Olona, J. Rul, A. Sardans, A. Serrat, V .Tirado.

 Perquè treballar en equip a l’escola? Amb quina finalitat? Com? Aquestes són les preguntes que aborden en aquest text diversos autors a partir de la reflexió sobre experiències pràctiques en diversos centres educatius.

El llibre, articulat en 10 capítols, evidencia que el treball en equip necessita d’uns espais, criteris i pautes d’assoliment d’acords i una estructura que vehiculi el treball, amb equips longitudinals (departaments) i transversals (equips docents) que es puguin trobar de forma periòdica i projectar la seva activitat sobre un Pla Educatiu de Centre (PEC) viu i compartit, mantenint el què, però integrant i modificant el com.

Per això, el text explica que cal una proposta clara per part del centre, que faciliti una representació compartida de les tasques i els rols i consolidi una estructura que pugui articular de manera clara uns reptes i objectius didàctics que han de ser definits, compartits, factibles, coherents, negociats i vinculats amb la pràctica.

En un to planer i una visió pragmàtica, els autors defensen que és necessària la implicació del professorat, sovint frenada per resistències al canvi i necessitats professionals insatisfetes que cal tenir en compte. Com fer-ho? La negociació, una gestió positiva i constructiva de la dissensió i el canvi de rols són algunes de les estratègies que es proposen. La motivació, afirmen, està també lligada a la construcció d’un entorn afectiu positiu que reconegui i recolzi l’èxit, que afavoreixi la participació en la presa de decisions, i a una gestió acurada de les reunions.

El llibre -especialment recomanable per a responsables direcció i coordinació de centres educatius- proporciona també pautes d’anàlisi de les intervencions verbals a les reunions, i consells sobre la gestió d’innovació als centres que poden ser d’utilitat per a la reflexió sobre la pròpia pràctica.

Anuncis

Debats

Els comentaris estan tancats.

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2.215 other followers

Anuncis
%d bloggers like this: