Dinàmica

This category contains 10 posts

Bastida didáctica per a ensenyar i avaluar problemes de física

Com a part d’un projecte d’autoregulació dels aprenentatges, s’ha desenvolupat conjuntament amb alumnes de 2 ESO aquesta bastida didáctica per a problemes de física.

En un primer apartat, una base d’orientació indica el procés que cal seguir per a resoldre correctament el problema.

A la segona, criteris d’avaluació segons el tipus d’errors que es cometin en la resolució.

La bastida està disponible per a la seva descàrrega, i té per objectiu la millora en el procés de resolució d’exercicis mitjançant uns passos estandarditzats.

La recomanació d’ús és usar-la com a punt de partida per a desenvolupar-ne una de similar amb els alumnes. Aplicar directament bastides no negociades amb els alumnes fa que perdin eficàcia.

Anuncis

Indagant la Llei de Hooke

Pràctica d’indagació estructurada en la que els alumnes han de deduir la llei de Hooke mitjançant investigacions enlloc de comprovar-la.

Obrir per a descarregar: DinàmicaHooke2

Examen global cinemàtica i dinàmica

Es corresponen als continguts de cinemàtica i dinàmica de 2 ESO , molt ampliats. Examen amb tres nivells de diversitat, incloent suma de forces, gràfics i problemes.

Obrir per a descarregar: ExamenCinematicaDinamica

Arquímedes, banyadors i raons de semblança: empenyiment

En aquesta pràctica, partint de dades del món real (en particular, el banyador del nedador Michael Phelps), els alumnes descobreixen la naturalesa de la força d’empenyiment mitjançant la indagació, i n’han d’escriure un article científic.

Aquesta activitat està actualment rebent modificacions, properament una nova versió. empenyiment

Llistat d’exercicis de dinàmica

Per fer una mica de pràctica de problemes i gràfics de suma de forces,

Obrir per a descarregar: LlistatExercicisDinamica

Pràctica Dinàmica 4: practiquem problemes de dinàmica

En aquesta pràctica farem proves sobre com resoldre els exercicis, especialment practicarem la mecànica de resolució d’exercicis amb l’ajut de fòrmules.

Pràctica Dinàmica 4

Pràctica Dinàmica 3: visitem un laboratori virtual

En aquesta pràctica, farem servir un laboratori virtual per a fer experiments de forces.

Pràctica Dinàmica 3

Pràctica Dinàmica 2: Suma i representa forces

En aquesta pràctica aprendrem a calcular què passa quan sobre un cos hi actua més d’una força. Pràctica Dinàmica 2

Pràctica Dinàmica 1: dinamòmetre i llei de Hooke

En aquesta pràctica aprendrem a fer servir el dinamòmetre i descobrirem la llei de Hooke. (F= K * x)

Pràctica Dinàmica 1

Webtask de dinàmica

Per a la unitat de dinàmica, farem el següent exercici: ens connectarem a l’adreça d’un laboratori virtual, a http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/Dinamica/labdinamica.htm

A l’esquerra tens el panell de dades (datos) i a la dreta el de control

1) Al panell de dades, amb l’ajut de les fletxes blaves, estableix per començar una massa de 3 kg, una força cap a la dreta de 10 N, i una força cap a l’esquerra de 1 N. Deixa la velocitat inicial i la posició a zero.

Respon: Al panell de control, quin valor té la força total? Com pot ser això, si hem aplicat 10 N de força?

2) Mira ara el valor de l’acceleració (a) al panell de control. Fes al panell de dades els canvis que se’t proposen a continuació, i mira com canvien en el panell de control els valors d’acceleració amb cada canvi.

-Posa la massa a 5kg

-Torna a posar la massa a 3 Kg i posa la Força cap a la dreta a 6 N

-Torna a posar la força cap a la dreta a 10 N i posa la Força cap a l’esquerra a 4 N

Respon: anota el valors de l’acceleració en cada cas. Què ha passat? Pots explicar perquè canvia l’acceleració d’aquesta manera?

Torna a fer el mateix, però aquest cop, amb cadascun dels canvis, prem el botó “Play” que veus al panell de control. Observa els canvis en cada cas. Després de cada simulació, prem “inicio” per tornar al principi.

Respon: quina és la velocitat al cap de 20 segons en cada cas? Quina relació té això amb l’acceleració?

3) Posa la massa a 5 Kg. Intenta trobar una combinació de valors de Forces que doni una acceleració de 1 m/s2, de 2 m/s2, 3m/s2 i 5 m/s2 Anota per quins valors ho aconsegueixes.

Respon: quina és la força total en cada cas? què passa amb l’acceleració quan augmenta la força total?

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3.279 other followers

Anuncis
%d bloggers like this: