Energia i Calor

This category contains 11 posts

Bastida didáctica per a ensenyar i avaluar problemes de física

Com a part d’un projecte d’autoregulació dels aprenentatges, s’ha desenvolupat conjuntament amb alumnes de 2 ESO aquesta bastida didáctica per a problemes de física.

En un primer apartat, una base d’orientació indica el procés que cal seguir per a resoldre correctament el problema.

A la segona, criteris d’avaluació segons el tipus d’errors que es cometin en la resolució.

La bastida està disponible per a la seva descàrrega, i té per objectiu la millora en el procés de resolució d’exercicis mitjançant uns passos estandarditzats.

La recomanació d’ús és usar-la com a punt de partida per a desenvolupar-ne una de similar amb els alumnes. Aplicar directament bastides no negociades amb els alumnes fa que perdin eficàcia.

Anuncis

Llistat exercicis autocorregibles calor i temperatura

Diversos problemes, incloent canvis d’unitats i problemes de calor específic amb la resposta, per a poder-se autocorregir.

Obrir per a Descarregar: Llistat exercicis calori temperatura

Més controls d’energia

Control sobre energia, treball i potència, treball amb diverses unitats, i diversos problemes tocant el principi de conservació de l’energia.

Obrir per a Descarregar: Control energia

Pràctica: Construïm un termòmetre

En aquesta pràctica, els alumnes construeixen un termòmetre casolà i estableixen on es situarien els corresponents graus Celsius i Fahrenheit.

La pràctica relaciona els conceptes de calor i dilatació i és bastant espectacular per als alumnes.

Obrir per a Descarregar: Calor1Construïm un termòmetre

Pràctica Energia 5-L’energia de la caiguda

Una pràctica on farem servir les dades experimentals per a comprovar el principi de conservació de l’energia.

Pràctica Energia 5-Pilota-Ep i Ec

Pràctica Energia 4-Tipus d’energia

Mitjançant les informacions que extraiem d’una pàgina web, anirem descobrint els difetents tipus d’energia.

Pràctica Energia 4-Tipus d’energia

Pràctica energia 3: Problemes d’energia

En aquesta pràctia, fem resolució de problemes amb fòrmules. Energia Cinètica i Energia Potencial.

Pràctica Energia 3-Problemes d’energia

Pràctica Energia 2: fonts d’energia alternatives

En aquesta pràctica veurem diversos vídeos per a informar-nos sobre les energies alternatives.

Pràctica Energia 2-Fonts d’energia alternatives

Pràctica d’Energia 1: la dieta

En aquesta pràctica aprendrem què són les famoses kilocalories, i què tenen a veure amb l’energia. També descobrirem si mengem tot el que cal, construïnt la nostra dieta ideal.

Pràctica Energia 1-Dieta

Full d’exercicis energia

Uns quants problemes de pràctica de Treball, Energia i Potència.

LlistatExercicisEnergia

Exàmens Energia

Alguns models d’examen d’energia:

Examenenergia1

Examenenergia2

Examenenergiadiversitat

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3.279 other followers

Anuncis
%d bloggers like this: