Final Global

This category contains 4 posts

Mega mapa conceptual

Activitat final de síntesi en la que es demana als alumnes que construeixin un mapa conceptual gegant amb termes de totes les temàtiques que hem tocat.

S’articula com un joc: cada alumne té un nombre determinat de termes, i els pot afegir al mapa només si aconsegueix establir una relació amb els termes que ja hi ha sobre el mapa, que ha d’argumentar i convèncer els seus companys. Es comença per un terme extret a l’atzar de la baralla. “Guanya” qui exhaureix abans els seus termes.

Al document descarregable, les diverses paraules a punt per a ser retallades.

Obrir per a Descarregar: mega mapa conceptual general

Anuncis

Examen de pràctiques

Un petit examen per a repassar els continguts de les pràctiques del curs.

EXAMEN DE PRÀCTIQUES 2 ESO

Dossiers de recuperació de curs

Aquests dossiers s’han de presentar el dia de l’examen de recuperació.

Dossierrecuperacióconvencional

Dossierrecuperaciódiversitat

Exàmens de recuperació de curs

Models d’examen de recuperació de curs (suficiència)

EXAMENrecuperacióconvencional

EXAMENrecuperaciódiversitat

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3.279 other followers

Anuncis
%d bloggers like this: