Formularis i documents de suport

This category contains 4 posts

Bastida per a llegir text híbrids (Científics/No Científics)

Els texts “normals” (per a “normals” em refereixo a texts que no són escolars, com el llibre de text) solen ser texts que contenen informacions científiques d’informacions que no ho són (articles de diari, de divulgació, llibres,…).

Quan cal prendre decisions a partir del que llegim en aquests texts els diferents tipus d’informació es barregen il·legítimament.

Per a ajudar els alumnes a llegir texts híbrids he desenvolupat una bastida, encara en fase beta, la comparteixo a continuació i l’incorporo al projecte C3. Tot i que el test C.R.I.T.I.C. desenvolupat per Sanmartí et al a partir de treballs de Barz incideix en aquest sentit,volia que la bastida fes una divisió clara (que no sé si és del tot possible) entre allò científic i allò mític i identifiqués les etapes del coneixement científic.

La idea és que l’alumne vagi situant cada informació del text al calaix que identifica el seu tipus, i es demani que prenguin alguna decisió un cop analitzat el text.

La bastida creada es pot descarregar a: Bastida Semàntica-Lingüística

 

Bastida semàntica i lingüística per a analitzar les fonts i tipus d’informació

d’un text que conté informació científica.

CIENTÍFIC

Hipòtesis

Explicacions provisionals i que no hem comprovat de coses que hem observat. Sol començar per expressions com: Podria ser que…, Una explicació possible és…. , Alguns científics consideren que possiblement…., o expressions semblants.

Experiments

Situacions que hem dissenyat per a comprovar o descartar alguna hipòtesi, en les que observem alguna cosa en concret. Solen començar per accions: Va posar dins de… , Va barrejar…, Va separar… i completar-se amb moments en què s’observa alguna cosa: Va mirar si… , Va mesurar… o expressions semblants

Dades

Coses que hem observat. No sempre són el resultat d’un experiment, simplement no necessitem creure’ns el que ens diu un altre, seria possible comprovar-ho. Sol començar per: Es va veure que…., llavors, el que va passar és que…. , l’aspecte que té és…. , o expressions semblants.

Conclusions

Una interpretació de les dades. Sol començar així: Això volia dir que…, per tant… , …es podria concloure que…. i expressions semblants.

MÍTIC

Creences

Explicacions provisionals de coses que hem observat. Podrien semblar Hipòtesis, però tenen una diferència: no és possible fer un experiment que les comprovi (per exemple, les creences religioses són creences, perquè fan referència a coses que no es poden comprovar).

Consideracions morals

S’hi diu si una cosa és bona o dolenta, per a una persona, una comunitat o una creença. Solen ser expressions del tipus: No és correcte…. , És bo que…. o expressions semblants.

Relats fantàstics

Narracions que incorporen elements, situacions o personatges imaginaris. No es sol donar cap dada que en recolzi la credibilitat, i hi succeeixen coses que trenquen lleis de la natura tal com la coneixem.

Mòduls SOR-Scaffold per al seguiment tutorial i autoavaluació

Per a millorar el Seguiment, Orientació i Registre (SOR), i fomentar des de la tutoria les competències d’aprendre a aprendre i iniciativa i autonomia personal,  juntament amb una companya, Montse Carné, hem desenvolupat els Mòduls SOR.

Descarregar els Mòduls SOR en català

Descargar los Módulos SOR en castellano

Descarregar l’enquesta realitzada entre l’alumnat sobre els Mòduls SOR

El funcionament dels mòduls ha estat testat i avaluat i descrit en l’article:

Módulos tutoriales SOR: Una herramienta para fomentar la autonomía y autorregulación del alumnadoAula de Innovación Educativa (2012) 217, 61-66.  J.Domènech, M.Carné.

Fitxa de seguiment tutorial dels alumnes

Aquesta fitxa és útil per a tenir al informació sobre cada alumne de la tutoria control·lada. La primera part convé omplir-la el primer dia de tutoria.

FITXASEGUIMENTALUMNES

Formulari d’autoavaluació Final de Trimestre

Aquest formulari serveix per a guiar els alumnes, perquè facin una autoavaluació de com ha anat el trimestre i puguin aportar les seves conclusions a la Sessió d’Avaluació.

Formulariautoavaluació Fi de trimestre

Darrers posts

Introduïu el vostre correu electrònic per subscriure-vos a aquest bloc i rebre notificacions d'entrades noves per correu electrònic.

Join 4.500 other followers

%d bloggers like this: