càlcul

This tag is associated with 4 posts

Llistat d’exercicis de factors de conversió

Exercicis senzills i convencionals per prendre fluïdesa en el canvi d’unitats.

Obrir per a descarregar: llistatfactors

Problemes de genètica resolts per a autocorrecció: estudi de pedigrees

Diversos casos d’herència de grups sanguinis i altres models amb quadre de Punnet, resolts per a l’autocorrecció.

GeneticsProblemsList4

Problemes de genètica càlcul de probabilitats i epistàsia

En aquest llistat de problemes (en anglès) s’hi  practica el concepte d’epistàsia, creuaments dihíbrids i lligament.

GeneticsProblemsList3

Problemes de genètica de creuaments dihíbrids i herència multigènica

Llistat molt complet d’exercicis en el què practicar l’ús del quadre de Punnet, herència dels grups sanguinis i herència multigènica. En anglès.

GeneticsProblemsList2

Darrers posts

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3.923 other followers

%d bloggers like this: