claus dicotòmiques

This tag is associated with 1 post

Examen-activitats classificació éssers vius

Un conjunt d’activitats que poden ser un examen o activitats d’aula.

Inclou l’ús de claus dicotòmiques (amb uns éssers imaginaris anomenats caminalcules) i d’arbres de classificació d’éssers vius. Descarregar

Inclou activitats d’indagació, ús de connectors gramaticals i treball amb taules.

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 3.568 other followers

%d bloggers like this: