llistats d’exercicis

This tag is associated with 14 posts

Factors de conversió, indagació i habilitats científiques

Algunes habilitats matemàtiques dins les CCNN requereixen un domini rutinari de tècniques d’aplicació molt concreta, difícils de convertir en una activitat interessant o motivadora per als alumnes.

Un exemple en són els factors de conversió. No importava les hores que dediqués a explicar als meus alumnes com fer factors de conversió dobles (canvis d’unitats de densitat, o velocitat).

El tedi i la sensació de “no-vull-estar-fent-això” s’apoderava de tots nosaltres a l’aula.

Així que vaig decidir mirar de girar la truita: els vaig donar diversos factors de conversió dobles fets. No els vaig explicar res.

I els vaig demanar que descobrissin com funcionaven, treballant en grups a partir dels exemples, i aplicant-ho després a la resolució d’altres factors dobles dels que els havia donat la resposta perquè ho contrastessin.

factor

 

 

 

Oli en un llum: en mitja hora de classe, tema resolt (ho entenien millor que quan ho explicava jo), amb propines:

  • Detectar patrons i tendències.
  • Fer hipòtesis.
  • Testar-les.
  • Extreure conclusions a partir de dades.
  • Proposar un model que expliqui les dades.

Però…potser el que més compta:

  • Saber-se capaç d’entendre per un mateix , i sense ajut del professor, com funciona una tècnica matemàtica.

L’activitat no només em va resoldre els factors de conversió dobles.

Em va oferir provocar dinàmiques de coneixement a l’aula molt més riques i més coherents amb el model de coneixement científic que considero que hem de promoure a les aules. De vegades, el millor que podem fer els profes és sortir del mig.

Així que la comparteixo amb vosaltres per a la seva DESCÀRREGA: en Open Office Writer i en pdf.

I, sí. El solucionari conté un error que han d’identificar. No. No se’ls ha d’avisar d’això: Qüestionar models, identificar discrepàncies. Gestionar la incertesa.

 

Llistats de problemes de genètica

Tres llistats de problemes de genètica, cadascun enfocat a diferents aspectes:

Problemes de genètica 1: Creuaments monohíbrids i dihíbrids.Problemesgenetica4ESO

Problemes de genètica 2: herència lligada al sexe (daltonisme, hemofilia), al·lelisme múltiple i codominància (grups sanguinis).Problemesgenetica4ESO2

Problemes de genètica 3: activitats on cal deduir quin model d’herència és consistent amb les dades.Problemesgenetica4ESO3

Els llistats estan en OpenOffice.

Problem list Ecology Dynamics

Llistat d’exercicis sobre dinàmica de poblacions, és una ampliació del temari de bio Geo de 4t,

Inclou els models matemàtics exponencial, logístic i Lotka-Volterra per a depredador-presa (en format gràfic). En anglès. Exercicis amb les solucions, per a autocorrecció.

Obrir per a descarregar:ecologydynamics

Llistat d’exercicis de factors de conversió

Exercicis senzills i convencionals per prendre fluïdesa en el canvi d’unitats.

Obrir per a descarregar: llistatfactors

Activitats de repàs per a preparar el global

Activitats sobre Biologia Cel·lulari Metabolisme i les Funcions de Nutrició i Relació per a preparar el global.

Obrir per a descarregar: Activitatsrepasbioifisio

Control de factors de conversió

En aquest control hi vam incloure algunes preguntes fent servir un sistema de mesura d’unitats inventat per els alumnes, que tenia unitats com les pizquitas i els mogollones, totes elles amb correspondència amb els seus equivalents en el Sistema Internacional.

Obrir per a descarregar  examenfactors

Problemes de genètica resolts per a autocorrecció: estudi de pedigrees

Diversos casos d’herència de grups sanguinis i altres models amb quadre de Punnet, resolts per a l’autocorrecció.

GeneticsProblemsList4

Problemes de genètica càlcul de probabilitats i epistàsia

En aquest llistat de problemes (en anglès) s’hi  practica el concepte d’epistàsia, creuaments dihíbrids i lligament.

GeneticsProblemsList3

Problemes de genètica de creuaments dihíbrids i herència multigènica

Llistat molt complet d’exercicis en el què practicar l’ús del quadre de Punnet, herència dels grups sanguinis i herència multigènica. En anglès.

GeneticsProblemsList2

Problemes de genètica: pedigrees genètics

Llistats de problemes de genètica per a determinar pedigrees genètics.

GeneticsProblemsList1

Llistat d’exercicis de dinàmica

Per fer una mica de pràctica de problemes i gràfics de suma de forces,

Obrir per a descarregar: LlistatExercicisDinamica

Full d’exercicis energia

Uns quants problemes de pràctica de Treball, Energia i Potència.

LlistatExercicisEnergia

Llistat d’exercicis de cinemàtica

En el fitxer adjunt, hi trobareu un document amb exercicis de pràctica de cinemàtica.

LlistatExerciciscinematica

Exercicis Magnituds i Unitats

Aquí teniu un llistat d’exercicis de magnituds i unitats. Com sempre, cal que us el descarregueu, l’imprimiu i els aneu resolent a mesura que ho diem a classe: exercicis canvis d’unitats

Darrers posts

Introduïu el vostre correu electrònic per subscriure-vos a aquest bloc i rebre notificacions d'entrades noves per correu electrònic.

Join 4.500 other followers

%d bloggers like this: