problemes

This tag is associated with 17 posts

Factors de conversió, indagació i habilitats científiques

Algunes habilitats matemàtiques dins les CCNN requereixen un domini rutinari de tècniques d’aplicació molt concreta, difícils de convertir en una activitat interessant o motivadora per als alumnes.

Un exemple en són els factors de conversió. No importava les hores que dediqués a explicar als meus alumnes com fer factors de conversió dobles (canvis d’unitats de densitat, o velocitat).

El tedi i la sensació de “no-vull-estar-fent-això” s’apoderava de tots nosaltres a l’aula.

Així que vaig decidir mirar de girar la truita: els vaig donar diversos factors de conversió dobles fets. No els vaig explicar res.

I els vaig demanar que descobrissin com funcionaven, treballant en grups a partir dels exemples, i aplicant-ho després a la resolució d’altres factors dobles dels que els havia donat la resposta perquè ho contrastessin.

factor

 

 

 

Oli en un llum: en mitja hora de classe, tema resolt (ho entenien millor que quan ho explicava jo), amb propines:

  • Detectar patrons i tendències.
  • Fer hipòtesis.
  • Testar-les.
  • Extreure conclusions a partir de dades.
  • Proposar un model que expliqui les dades.

Però…potser el que més compta:

  • Saber-se capaç d’entendre per un mateix , i sense ajut del professor, com funciona una tècnica matemàtica.

L’activitat no només em va resoldre els factors de conversió dobles.

Em va oferir provocar dinàmiques de coneixement a l’aula molt més riques i més coherents amb el model de coneixement científic que considero que hem de promoure a les aules. De vegades, el millor que podem fer els profes és sortir del mig.

Així que la comparteixo amb vosaltres per a la seva DESCÀRREGA: en Open Office Writer i en pdf.

I, sí. El solucionari conté un error que han d’identificar. No. No se’ls ha d’avisar d’això: Qüestionar models, identificar discrepàncies. Gestionar la incertesa.

 

Bastida didáctica per a ensenyar i avaluar problemes de física

Com a part d’un projecte d’autoregulació dels aprenentatges, s’ha desenvolupat conjuntament amb alumnes de 2 ESO aquesta bastida didáctica per a problemes de física.

En un primer apartat, una base d’orientació indica el procés que cal seguir per a resoldre correctament el problema.

A la segona, criteris d’avaluació segons el tipus d’errors que es cometin en la resolució.

La bastida està disponible per a la seva descàrrega, i té per objectiu la millora en el procés de resolució d’exercicis mitjançant uns passos estandarditzats.

La recomanació d’ús és usar-la com a punt de partida per a desenvolupar-ne una de similar amb els alumnes. Aplicar directament bastides no negociades amb els alumnes fa que perdin eficàcia.

Genetics Heredity Test

Examen d’herència genètica, incloent el treball per pedigrees, la identificació de models d’herència, lleis de Mendel i quadre de Punnet. Dominància/Recessivitat i freqüències de recombinació.

L’examen està en anglès, procurant que l’idioma no sigui un obstacle i conté principalment problemes.

Obrir per a Descarregar: geneticsheredityexam

Llistat exercicis autocorregibles calor i temperatura

Diversos problemes, incloent canvis d’unitats i problemes de calor específic amb la resposta, per a poder-se autocorregir.

Obrir per a Descarregar: Llistat exercicis calori temperatura

Problem list Ecology Dynamics

Llistat d’exercicis sobre dinàmica de poblacions, és una ampliació del temari de bio Geo de 4t,

Inclou els models matemàtics exponencial, logístic i Lotka-Volterra per a depredador-presa (en format gràfic). En anglès. Exercicis amb les solucions, per a autocorrecció.

Obrir per a descarregar:ecologydynamics

Més controls d’energia

Control sobre energia, treball i potència, treball amb diverses unitats, i diversos problemes tocant el principi de conservació de l’energia.

Obrir per a Descarregar: Control energia

Examen global cinemàtica i dinàmica

Es corresponen als continguts de cinemàtica i dinàmica de 2 ESO , molt ampliats. Examen amb tres nivells de diversitat, incloent suma de forces, gràfics i problemes.

Obrir per a descarregar: ExamenCinematicaDinamica

Problemes de genètica resolts per a autocorrecció: estudi de pedigrees

Diversos casos d’herència de grups sanguinis i altres models amb quadre de Punnet, resolts per a l’autocorrecció.

GeneticsProblemsList4

Problemes de genètica càlcul de probabilitats i epistàsia

En aquest llistat de problemes (en anglès) s’hi  practica el concepte d’epistàsia, creuaments dihíbrids i lligament.

GeneticsProblemsList3

Problemes de genètica de creuaments dihíbrids i herència multigènica

Llistat molt complet d’exercicis en el què practicar l’ús del quadre de Punnet, herència dels grups sanguinis i herència multigènica. En anglès.

GeneticsProblemsList2

Problemes de genètica: pedigrees genètics

Llistats de problemes de genètica per a determinar pedigrees genètics.

GeneticsProblemsList1

Pràctica energia 3: Problemes d’energia

En aquesta pràctia, fem resolució de problemes amb fòrmules. Energia Cinètica i Energia Potencial.

Pràctica Energia 3-Problemes d’energia

Llistat d’exercicis de dinàmica

Per fer una mica de pràctica de problemes i gràfics de suma de forces,

Obrir per a descarregar: LlistatExercicisDinamica

Full d’exercicis energia

Uns quants problemes de pràctica de Treball, Energia i Potència.

LlistatExercicisEnergia

Pràctica Dinàmica 4: practiquem problemes de dinàmica

En aquesta pràctica farem proves sobre com resoldre els exercicis, especialment practicarem la mecànica de resolució d’exercicis amb l’ajut de fòrmules.

Pràctica Dinàmica 4

Pràctica Cinemàtica 3: Treballem amb fòrmules!

En aquesta pràctica aprendrem a treballar amb les fòrmules. Entre d’altres coses, alguns trucs que ens permetran no haver de memoritzar tantes fòrmules.

Pràctica Cinemàtica 3

Llistat d’exercicis de cinemàtica

En el fitxer adjunt, hi trobareu un document amb exercicis de pràctica de cinemàtica.

LlistatExerciciscinematica

Darrers posts

Introduïu el vostre correu electrònic per subscriure-vos a aquest bloc i rebre notificacions d'entrades noves per correu electrònic.

Join 4.500 other followers

%d bloggers like this: